Spor Bilimleri Fakültesi'nin Hedefleri

 

AMAÇLARIMIZ

 

HEDEFLERİMİZ

 

 

A1. Nitelikli bilgi üreterek yenilikçi ürün, süreçler ve hizmet üretimini sağlamak

 

H.1.1: Fakültede toplam nitelikli yayın sayısını artırmak

 

H1.2: Ulusal ve uluslararası işbirlikli proje sayısını artırmak

 

H1.3: Lisansüstü tezlerinden yapılmış yayın sayısını

           artırmak

 

 

A2. Çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, girişimci, üretken, sorgulayan insan gücünü yetiştirmek için eğitimin niteliğini geliştirmek

 

H.2.1: Fakültemizin tüm eğitim programlarını toplumun ve

            öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda

            katılımcı bir anlayışla sürekli geliştirmek.

 

H.2.2: Düşünme becerileri gelişmiş, yaşam boyu öğrenme bilinci   

            kazanmış, mesleğinde iyi yetişmiş insan gücü yetiştirmek.

 

 

 

A3. Fakültemizin bölge, ülke ve uluslararası düzeylerdeki ilişkilerini geliştirmek ve toplumsal katkısını artırmak

 

H3.1: Fakültemizin bölge, ülke ve uluslararası tanınırlığını artırmak.

 

H3.2: Spor, egzersiz ve fiziksel aktivite ile ilgili topluma hizmet

           projelerini artırmak ve niteliklerini geliştirmek

 

H3.3: Fakültemizin mezunları ile iletişimini artırmak

 

 

A4. Üniversitenin girişimci yapısını, TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi çerçevesinde geliştirmek

 

 

H4.1. Fakültemizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü

           yaygınlaştırmak

 

 

A5. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 

H5.1: Fakültemiz idari personelin niteliğini artırmak