Temel Politikalarımız

Eğitim ve Öğretim Politikamız

Yüksek Öğretim Kalite Standartlarında uygun spor bilimleri alanında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek, geliştirmek ve giderek yükselen kalite standartlarında sürdürmektir.


Araştırma ve Geliştirme Politikamız

Spor Bilimleri Fakültesinin ve üniversitemizin sunduğu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, bölgemizin ve ülkemizin spor ve sağlık  ile ilgili alanlarında araştırmalar yapmak, ulusal ve evrensel boyutta faydaya dönüşen bilgi üretimini gerçekleştirmek.

Toplumsal Katkı Politikamız

Spor Bilimleri Fakültesi, spor organizasyonları ile topluma hizmet projeleriyle ülkemizin gönencine katkıda bulunmak ve ulusal ve uluslararası alanda fakültemizin tanınırlığını arttırmak.


Yönetim Sistemi Politikamız
Kaliteden ödün vermeden insan odaklı, demokratik bir yönetim anlayışı ve farklılıkların zenginliğimiz olduğu bilinciyle büyük aile kavramını sürdürmek ve Spor Bilimleri Fakültesi ruhunu yükseltmektir.