Tarihçe ve Genel Bilgi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 1987’de lisans, 1991’de yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Yüksekokulumuz 2020 yılında ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

Spor Yöneticiliği Bölümüne 18.05.2012 tarih ve 3200 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı ile 2012-2013 EğitimÖğretim yılından itibaren merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Fakültemiz Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında öğretmen, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında idareci ve antrenör, spor kulüplerinde antrenör, monitör ve kondisyoner, askeri kuruluşların spor ile ilgili birimlerinde uzman ve turizm sektöründe spor koordinatörü ve animatör olarak görev yapabilmektedir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nden mezun olan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında idareci ve antrenör, üniversiteler ve spor kulüplerinde antrenör, monitör ve kondisyoner olarak görev yapabilmektedir. Spor Yöneticiliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler ise Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında öğrenim alanlarına uygun hizmet birimlerinde, spor kulüplerinde, turistik tesislerde, değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor salonlarında ve yerel yönetimin ilgili kadrolarında yönetici olarak görev alabilmektedirler. Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde çift anadal ve yandal programları yanında uluslararası değişim için ERASMUS, ulusal değişim için FARABİ program uygulamaları yapılmaktadır.