ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

 

 

Spor Bilimleri Fakültesi 2023 Yılı Yayınları

Kavasoğlu, İ., Eratlı Şirin, Y., & Uğurlu, A. A space of one’s own? The tensions of being visible on Instagram for Turkish female athletes. Communication & Sport, 2023; 12(2), 347-369. https://doi.org/10.1177/21674795231154913 (SSCI)

Uluoz, E., Toros, T., Ogras, E. B., Temel, C., Korkmaz, C., Keskin, M. T., & Etiler, I. E. The impact of sustainable exercise and the number of pregnancies on self-efficacy, self-esteem, and assertiveness levels in pregnant women. Sustainability, 2023;15(11):8978. https://doi.org/10.3390/su15118978 (SSCI)

Toros, T., Ogras, E. B., Okan, I., Temel, C., Keskin, M. T., Korkmaz, C., & Uluoz, E. Investigation the Relationship between Mental Toughness and Courage Levels of Sports Sciences Faculty Students for Sustainable Performance. Sustainability, 2023;15(12): 9406. https://doi.org/10.3390/su15129406 (SSCI)

Karakaş, S., Eryılmaz, S. K., Boyraz, C., Kılcı, A., Günaştı, Ö., Özdemir, Ç., & Kurdak, S. The relationship between lower limb stiffness and running economy in child soccer players. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 2023;29:e2021_0389. https://doi.org/10.1590/1517-8692202329012021_0389 (SCI-Expanded)

Özgür Günaşti, Çiğdem Özdemir, Kerem T. Özgünen, Selcen Korkmaz Eryılmaz, Ertuğrul Gezgin, Cumhur Boyraz, Abdullah Kılcı, Ümüt Adaş, Çağlar Özmen, Hatice Rahiomova, Rabia Akıllı, Mustafa Demirtaş, Sanli Sadi Kurdak. Effects of Sixty-Minute Race-Pace Running on Cardiac Stress Biomarkers in Recreational Distance Runners. Physiological Research, 2023;72(6), 707. https://doi.org/10.33549/physiolres.935132 (SCI-Expanded)

Türkeri C., İnce G. The Effect of Twelve-Week Karate and Salsa Dance Training on the Physical Fitness Performance of University Students. Cukurova University Faculty of Education Journal, 2023;52(1):160-179. https://doi.org/10.14812/cuefd.1194276 (ESCI)

Şirin, T., Şirin, Y. E., & Aydin, Ö. Investigation effects of self-efficacy levels of athletes students on academic achievement by logistic regression. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 2023;6(1):64-77. https://doi.org/10.38021/asbid.1182968 (H. W. Wilson)

Eratli Şirin, Y., Şeker, İ., Can, B., & Uzunca, C. Z Kuşağı Sporcu-Öğrencilerin E-Spor Katılım Motivasyonlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi: Tanımlayıcı Araştırma. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 2023;15(3):389-98. https://doi.org/10.5336/sportsci.2022-93472 (TR DİZİN)

Korkmaz Eryılmaz, S. (Direnç Antrenmanlarının Planlanması ve Periyodizasyonu: Geleneksel Derleme. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 2023;15(3):464-474. https://doi.org/10.5336/sportsci.2023-95381 (TR DİZİN)

Öztürk, B., Engin, H., Büyüktaş, B., & Türkeri, C. Futbolcularda Maksimum Sprint Hızı, Maksimum Aerobik Hız, Anaerobik Hız Rezervi ve VO2max Sonuçları ile Tekrarlı Sprint Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kesitsel Araştırma. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 2023;15(2):185-93. https://doi.org/10.5336/sportsci.2022-92973 (TR DİZİN)

Öztürk, B., Büyüktaş, B., & Türkeri, C. Türk crossfit sporcularinda yaralanma biçimlerinin ve yayginliğinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2023);21(1), 70-79. https://doi.org/10.33689/spormetre.1165612 (TR DİZİN)

Öztürk, B., Engin, H., Büyüktaş, B., & Türkeri, C. Futbolcularda Nöromüsküler Asimetri ile Doğrusal ve Multi Dimensiyonel Koşu Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2023;8(2):136-147. https://doi.org/10.25307/jssr.1162741 (TR DİZİN)

İnce G., Yıldırım N., Atılgan E. D., Türkmen A. Entelektüel Yetersizliği Olan Bireylere Yaptırılan (2+1) Spor Teknik Hareket Uygulamalarına Yönelik Görüşlerin İncelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 2023;13(2):1178-1194. https://doi.org/10.24315/tred.1126662 (TR DİZİN)

 

Bilimsel Araştırma Geliştirme Projeleri

 

ERATLI ŞİRİN Y. İREM KAVASOĞLU TAYFUN ŞİRİN Berna CAN. Kadın Bireysel Antrenörlerin Kişisel Marka İmaj Yönetimi Instagram Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi . (Bireysel Araştırma Projesi BAP) 2023.

ERATLI ŞİRİN Y., AYDIN ÖZGE. Kadın Sporcuların Antrenörlük Kariyer İlgisinin Yordayıcıları Olarak Sosyal Bilişsel Kariyer Teorisi Temelli İncelenmesi. (Doktora Tez Projesi BAP) 2023.

ERATLI ŞİRİN Y., METİN M. Futbolcu Perspektifiyle Takım Kaptanlarının Liderlik Davranışları Ve Etkili İletişim Becerilerinin Takım Uyumuna Etkisi. (Doktora Tez Projesi BAP) 2023.

F. Pervin BİLİR, Ahmet Erdi AVANOĞLU: “Spor Örgütlerinde Kuşaklar Bağlamında, Örgüt İklimi İş Tutumları ve Örgütsel İletişimin İş Motivasyonu üzerindeki Etkisi” ID: 14142 Proje Kodu: TDK-2021-14142 (Doktora Tez Projesi BAP) 2023

F. Pervin BİLİR, Nurşen ŞAHİN: “Öğrenen Örgüt Oluşturulmasında Dönüşümcü Liderliğin ve Örgüt Kültürünün Etkisi: Beden Eğitimi ve Spor Alanında Eğitim Veren Yükseöğretim Kurumlarında Bir Uygulama.” ID: 13433 Profe Kodu: TDK-2021-13433 (Doktora Tez Projesi BAP) 2023

TÜRKERİ C., SEVİMLİ D., İNCE G. “12 haftalık Temel Karate ve Salsa Dans antrenmanının Statik Denge Vücut Kitle İndeksi ve Motorik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi” ID: 10550 TSA-2018-10550 (Bireysel Araştırma Projesi) 2023

İNCE G. Atılgan E. D. Yapılandırılmış Sherborne Gelişimsel Hareket Programının Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Duyusal ve Motor Performansları ile Fonksiyonel Durumları Üzerine Etkisi Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje 2023

SEVİMLİ D., “OBEZ KADINLARDA AKUATİK EGZERSİZ VE DİYET PROGRAMININ FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİ İLE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ” ID: 14459 TDK-2022-14459. 2023